Tenalles per precintar precintes de plom i plàstic

Personalitzem les tenalles mitjantçant gravats de logotips o text en els seus postissos intercanviables. Disposem de tenalles amb mànecs aïllants per a precintar comptadors de llum i quadres elèctrics. Subministrem també troquels de recanvi.

Model: Ref S1

Longitud: 125 mm
Diàmetre troquels: 10mm
Pes: 0.230 Kg

Tenalles estàndard

Material: Acer amb acabat cromat.
Acer amb acabat cromat: 65.2 HRB
Resistència a la tracció: 357,1 N/mm2

Model: Ref A1

Longitud: 125 mm
Diàmetre troquels: 10mm
Pes: 0.260 Kg

Tenalles aïllants

Amb les mateixes característiques que el model estàndard però amb un recobriment aïllant als mànecs.

Model: Ref S2

Longitud: 170 mm
Diàmetre troquels: 11mm
Pes: 0.330 Kg

Tenalles estàndard

Material: Acer amb acabat cromat.
Duresa del fleix: 65.2 HRB
Resistència a la tracció: 357,1 N/mm2

Model: Ref A2

Longitud: 170 mm
Diàmetre troquels: 11mm
Pes: 0.360 Kg

Tenalles aïllants

Amb les mateixes característiques que el model estàndard però amb recobriment aïllant als mànecs.

Model: Ref S3

Longitud: 220 mm
Diàmetre troquels: 13mm
Pes: 0.650 Kg

Tenalles estàndard

Material: Acer amb acabat cromat.
Duresa del fleix: 65.2 HRB
Resistència a la tracció: 357,1 N/mm2

Model: Ref A3

Longitud: 220 mm
Diàmetre troquels: 13mm
Pes: 0.690 Kg

Tenalles aïllants

Amb les mateixes característiques que el model estàndard però amb recobriment aïllant als mànecs.