Precintes de plàstic i plom

Els precintes d'aplicació amb tenalles amb postissos gravats són la forma més senzilla i segura de precintar els seus productes. Disposem dels nous precintes de plàstic ecològic i també els tradicionals de plom.

Model: Ref PAma

Diàmetre: 9 mm
Espessor: 5 mm
Presentació: Caixa 1000u

Precintes Plàstic Grocs

Material: Poliestiré
Característiques: Autoextinguible,
resistent a ultraviolats.

Model: Ref PRojo

Diàmetre: 9 mm
Espessor: 5 mm
Presentació: Caixa 1000u

Precintes Plàstic Vermells

Material: Poliestiré
Característiques: Autoextinguible,
resistent a ultraviolats.

Modelo: Ref P10

Diàmetre: 10 mm
Espessor: 5.5 mm
Unitats per Kg: 250 u

Precintes Plom 10mm

Material: Plom puresa 99,9%
Presentació: Caixeta de 1 Kg

Model: Ref P13

Diàmetre: 13 mm
Espessor: 5.5 mm
Unitats per Kg: 180 u

Precintes Plom 13mm

Material: Plom puresa 99,9%
Presentació: Caixeta de 1 Kg

Modelo: Ref PExtin

Diàmetre: 12 mm
Espessor: 3 mm
Presentació: Bossa 1000u

Precintes per Extintors

Material: Poliestiré
Característiques: Fácil trencada,
per el passador del extintor.